وبسایت های مرجع

وبسایت های داخلی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://www.behdasht.gov.ir/
پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری http://www.ino.ir/
انجمن پرستاری ایران http://irnas.ir/
انجمن علمی پرستاری ایران http://ina.ir/
دانش پرستاری http://jouybari.blogfa.com/
شفادهندگان ایران( حاوی اطلس بیماریها) http://www.iranhealers.com/attlas/index.htm
دارونما http://darunama.com/
پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران http://www.irteb.com/bimariha/index.htm
بانک تخصصی فیلم پزشکی http://www.medtube.ir/
کتابخانه پزشکی ایران(مدلیب) http://medlib.ir/fa-ir/
سامانه نشریات پرستاری ایران http://nindex.ir/
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa
فصلنامه پرستاری داخلی جراحی http://www.ijmsn.ir/
نشریه آموزش پرستاری http://jne.ir/
مجله پژوهش پرستاری ایران http://www.ijnr.ir/
مجله پرستاری مراقبت ویژه http://www.inhc.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
نشریه روان پرستاری http://ijpn.ir/
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت http://jqr.kmu.ac.ir/

وبسایت های خارجی

سازمان جهانی بهداشت http://www.who.int/en/
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها http://www.cdc.gov/
انجمن قلب آمریکا http://www.heart.org/HEARTORG/
انجمن احیا اروپا https://www.erc.edu/index.php/mainpage/en/
انجمن پرستاران آمریکا http://www.nursingworld.org/
انجمن پرستاران مراقبت ویژه آمریکا http://www.aacn.org/
لیست تشخیصهای پرستاری انجمن تشخیصهای پرستاری آمریکای شمالی‌(ناندا) http://www.nandanursingdiagnosislist.org/
انجمن بین المللی پرستاران http://www.icn.ch/

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ است. Copyright © 2018 - All rights reserved. | بهینه شده توسط آژانس بازاریابی دیجیتال درنگ